Aizliegto iespēju stratēģija. EK pieņēmusi ES Ilgtspēju sekmējošu ķimikāliju stratēģiju - DELFI

Atpakaļceļš

Šī stratēģija ir pirmais solis ceļā uz Eiropas zaļajā kursā izvirzīto nulles piesārņojuma mērķi, kas sasniedzams, lai radītu no toksikantiem brīvu vidi. Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma EK pārstāvniecība norāda, ka stratēģija veicinās inovāciju, kuras mērķis ir drošas un ilgtspējīgas ķimikālijas, un palielinās cilvēka veselības un vides aizsardzību pret bīstamām ķimikālijām.

Tā cita starpā paredz aizliegt viskaitīgāko ķimikāliju izmantošanu patēriņa precēs, piemēram, rotaļlietās, bērnu aprūpes precēs, kosmētikas līdzekļos, detergentos, materiālos, kas ir saskarē ar pārtiku, un tekstilizstrādājumos, ja vien nav pierādīts, ka minētā izmantošana ir sabiedrībai būtiska, un nodrošināt, ka visas ķimikālijas tiek izmantotas drošāk un aizliegto iespēju stratēģija.

Ķimikāliju drošuma un ilgtspējības uzlabošana ir ilgstoša nepieciešamība, kā arī lieliska ekonomiskā iespēja, atzīst EK. Stratēģijas mērķis ir izmantot šo iespēju un veicināt ķimikāliju nozares un tās vērtību ķēžu zaļo pārkārtošanos.

aizliegto iespēju stratēģija

Jaunām ķimikālijām un materiāliem jābūt, cik vien iespējams, konceptuāli drošiem un ilgtspējīgiem, t. Tas palīdzēs izvairīties no ķimikāliju kaitīgākās iedarbības un nodrošinās pēc iespējas mazāku ietekmi uz klimatu, resursu izmantošanu, ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību. Stratēģija paredz, ka ES rūpniecība ir pasaules mērogā konkurētspējīga dalībniece drošu un ilgtspējīgu ķimikāliju ražošanā un izmantošanā.

  1. Bināro opciju iq opciju indikatori
  2. Nopelnīt naudu internetā, kas darbojas
  3. EK pieņem jaunu Ķimikāliju stratēģiju, tiecoties panākt no toksikantiem brīvu vidi
  4. Ideāla stratēģija binārām opcijām 60 sekundes
  5. Reālo iespēju disertācija
  6. Ar ko vieglāk nopelnīt naudu

Stratēģijā paziņotās darbības atbalstīs rūpniecisko inovāciju, lai šādas ķimikālijas kļūtu par normu ES tirgū un etalonu visā pasaulē. To panāks, galvenokārt: izstrādājot konceptuālā drošuma un ilgtspējības kritērijus un nodrošinot finansiālu atbalstu drošu un ilgtspējīgu ķimikāliju komercializācijai un plašākai ieviešanai; ar ES finansējuma un investīciju instrumentu un publiskā un privātā sektora partnerību palīdzību nodrošinot konceptuāli drošu un ilgtspējīgu vielu, materiālu un produktu izstrādi un ieviešanu; ievērojami pastiprinot ES noteikumu izpildes panākšanu gan uz robežām, gan vienotajā tirgū; ieviešot ES ķimikāliju pētniecības un inovācijas programmu, lai aizpildītu robus zināšanās par ķimikāliju ietekmi, veicinātu inovāciju un atteiktos no testiem ar dzīvniekiem; vienkāršojot un konsolidējot ES tiesisko regulējumu, piemēram, ieviešot procesu "viena viela — viens novērtējums", nostiprinot principu "ja nav datu, nav tirgus" un izdarot īpašus grozījumus REACH un nozaru tiesību aktos, kuru ruleti īsti pagatavot aizliegto iespēju stratēģija Komisija aizliegto iespēju stratēģija visā pasaulē popularizēs drošuma un ilgtspējas standartus, jo īpaši rādot piemēru un veicinot saskaņotu pieeju, kuras mērķis ir panākt, lai bīstamās vielas, kas ir aizliegtas ES, netiktu ražotas eksportam.

Ķimikālijas ir mūsu ikdienas dzīves neatņemama sastāvdaļa, un tās mums ļauj izstrādāt inovatīvus risinājumus, kā mūsu ekonomiku padarīt zaļāku. Taču mums ir jānodrošina, ka ķimikālijas tiek ražotas un izmantotas tā, lai nekaitētu cilvēka veselībai un videi.

aizliegto iespēju stratēģija

Īpaši svarīgi ir izbeigt viskaitīgāko ķimikāliju izmantošanu patēriņa precēs, sākot no rotaļlietām un bērnu aprūpes precēm un beidzot ar tekstilmateriāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku," stāsta EK priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par Eiropas zaļo kursu Franss Timmermanss. Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu norāda, ka mūsu veselībai vienmēr jābūt pirmajā vietā: "Tieši to mēs esam nodrošinājuši Ķimikāliju stratēģijā, kas ir viena no Komisijas pamatiniciatīvām.

Ķimikālijām ir būtiska nozīme mūsu sabiedrībā, un tām jābūt drošām un ražotām ilgtspējīgā veidā. Taču mums jābūt aizsargātiem pret kaitīgajām ķimikālijām, kas ir mums apkārt.

Šī stratēģija liecina par mūsu lielo apņēmību aizsargāt iedzīvotāju veselību visā ES. Ķīmiskā rūpniecība ir ceturtā lielākā rūpniecības nozare ES, un tajā tieši nodarbināti aptuveni 1,2 miljoni cilvēku.

aizliegto iespēju stratēģija

Paredzams, ka ķimikāliju ražošanas apjoms pasaulē līdz Seko Delfi arī Instagram profilā — pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!