Abpusēji izdevīgas stratēģijas pamati

Darba dienas stratēģija ar kanālu indikatoru veidni, Hedging jeb nožogošanas stratēģija

Saturs

  Sociālās akcijas plānošana, organizēšana un izvērtēšana 7.

  Snieguma līmeņu apraksts Kritēriju lapa Mērķa sasniegšanas stratēģija pasākuma organizēšanai Mācīšanās stratēģijas Mērķa izvirzīšanas un sasniegšanas stratēģijas Mācīšanās stratēģijas Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā? Temata atsegums Temata atsegums skolēnam Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā?

  darba dienas stratēģija ar kanālu indikatoru veidni

  Norādījumi skolotājiem 8 Dalīties Kāpēc šis temats ir būtisks? Temats cieši sasaucas ar 7. Temata padziļinājums ir saruna par faktoriem, kas ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā un darbaspēka pietiekamību nākotnē, tādā veidā nonākot pie skolēnu ilgtermiņa mērķu izvirzīšanas, nākotnes profesijas prognozēšanas.

  darba dienas stratēģija ar kanālu indikatoru veidni

  Temata ietvaros var organizēt mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un skolēnus iesaistīt brīvprātīgajā darbā, piemēram, kāda vietējās kopienas pasākuma organizēšanā. Ja tiek organizēts pasākums, tad Brīvprātīgā darba likums uz skolēniem nav attiecināms, bet, ja skolēni tiek iesaistīti pasākumā kā brīvprātīgie, tad jāiepazīstas ar Brīvprātīgā darba likumā rakstīto.

  Brīvprātīgā darba likumā rakstīts, ka Brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt: biedrībām un nodibinājumiem, tai skaitā arodbiedrībām un to apvienībām; valsts un pašvaldību iestādēm; politiskajām partijām un to apvienībām; sociālajiem uzņēmumiem.

  darba dienas stratēģija ar kanālu indikatoru veidni

  Materiālu veidoja.