Saimnieciskās darbības veicēju un pašnodarbināto nodokļi un sociālās garantijas

Faktiskie ieņēmumi internetā 2020 biržā, Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Saturs

  faktiskie ieņēmumi internetā 2020 biržā

  Čeku loterija Valsts ieņēmumu dienests VID atgādina, ka līdz To var iesniegt gan elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, gan arī papīra formātā. Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas dienas. Tādējādi par kapitāla pieaugumu Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.

  faktiskie ieņēmumi internetā 2020 biržā

  Kapitāla aktīvi ir: akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti; ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos; parāda instrumenti parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos; nekustamais faktiskie ieņēmumi internetā 2020 biržā ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības ; uzņēmums Komerclikuma izpratnē; ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā.

  Pirms nekustamā īpašuma pārdošanas aicinām konsultēties VID!

  faktiskie ieņēmumi internetā 2020 biržā

  Nekustamā īpašuma atsavināšana, t. Tādēļ pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma aicinām konsultēties VID un uzzināt, vai konkrētajā situācijā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā, kā tas aprēķināms un kāds ir tā samaksas termiņš.

  faktiskie ieņēmumi internetā 2020 biržā

  Kad par ienākumu no kapitāla pieauguma NAV jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis? Vēršam uzmanību, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā, ja ienākums tiek gūts no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas t. Piemēram, ja fiziskā persona vienīgo nekustamo īpašumu, kas nav bijis tās īpašumā vairāk nekā 60 mēnešus, pārdod Svarīgs priekšnoteikums, lai izpildītos nosacījums par 60 mēnešu periodu kopš nekustamais īpašums ir iereģistrēts zemesgrāmatā un ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas būtu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekams ienākums, ir savlaicīga nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā.

  faktiskie ieņēmumi internetā 2020 biržā

  Atgādinām, ka deklarācijas iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra: ja personas kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem kādā no Ministru kabineta