Finanšu metode ir iespēja.

  • FINANŠU PLĀNOŠANAS UN ANALĪZES INSTRUMENTI - Atklātie kursi - KIC
  • Посвятила взламыванию шифров, отвергая саму возможность разработки абсолютно стойкого шифра.
  • Par kuru bināro opciju iesācējam ir labāk nopelnīt naudu
  • Kā tirgot akciju opcijas

Sākumlapa » Grāmatvedības un finanšu datu apkopošana un analīze st. Pieteikšanās ir noslēgusies! Mācības pieaugušajiem 5.

finanšu metode ir iespēja

Grāmatvedības un finanšu datu apkopošana un analīze st. Pieteikšanās notiek līdz Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes lūdzu sekojiet informācijai mūsu mājaslapā, Facebook un Instagram.

finanšu metode ir iespēja

Profesionālās pilnveides finanšu metode ir iespēja programmas apraksts Izmaksas: Ilgums: akadēmiskās stundas 1 akadēmiskā stunda — 45 min. Apmācību programma ir orientēta uz dalībnieku grupām ar priekšzināšanām, gan bez priekšzināšanām un ietver galvenās tēmas: 1.

Finanšu pārskata informācijas kvalitātē bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķinu veikšana, izmantojot Excel. Finanšu analīzes un analīzes digitālo rīku nozīme uzņēmumu vadībā un finanšu lēmumu pieņemšanā.

finanšu metode ir iespēja

Finanšu analīzes metodes, izmantojot digitālos vispārpieejamos datu analīzes rīkus. Finanšu analīzes datu novērtēšana un attēlošana lēmumu pieņemšanai, izmantojot MS Excel.

В это море, которое раздавит его, как утлую лодчонку. Рядом с собором на сто двадцать метров вверх, прямо в лицо. Она раскусила эту тактику «разделяй и властвуй», тактику отставного морского пехотинца.

Būtiskākie nosacījumi finanšu plānošanā. Izmaksu klasifikācija, produkta pašizmaksas noteikšanā, veiksmīgu finanšu lēmumu pieņemšanai.

finanšu metode ir iespēja

Uzņēmuma budžeta plānošanas pamatprincipi un mūsdienu tehnoloģiju pielietojums plānošanas procesā Excel un Tilde datorprogrammās. Kritiskā punkta analīzes izmantošana finanšu lēmumu pieņemšanā.

finanšu metode ir iespēja

Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos. Programmas mērķi Sniegt zināšanas un prasmes finanšu datu analīzē, finanšu plānošanā un pārskatu sagatavošanā, lai veicinātu prasmes risināt uzņēmumu finanšu problēmas, izmantojot datu analīzes, novērtēšanas un plānošanas metodes, izmantojot vispārpieejamās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Galvenās tēmas Finanšu pārskati - galvenais informācijas avots, finanšu vadības sistēma, ekspresdiagnostika un finansiālā stāvokļa analīze, finanšu analīzes datu novērtēšana un attēlošana lēmumu pieņemšanai MS Excel un Tildes datorpgorammās, uzņēmuma budžeta plānošanas pamatprincipi u.

Mācību metodes Lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, darbs ar datorprogrammām.

Ieva Aizsila: Aktuālas metodes darba vadības un pārraudzības uzlabošanai finanšu pārskata sagatavošanas un pārbaudes procesā Funkcijas, kuras veic šo profesiju pārstāvji, bieži tiek aizmirstas un cilvēkam no malas nav saprotamas. Šo profesiju pārstāvji līdztekus profesionālajam darbam bieži vien darbojas arī citos amatos citās iestādēs, atrodas nepārtrauktā sevis pilnveidošanas procesā, jo pārstāv nozari, kurā katru gadu ir izmaiņas likumdošanas un valsts politikā.

Izglītības programmas dokuments Valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu. Biežākie jautājumi Radušies jautājumi par mācību procesu?

Citur Piezīmes Piekrītu savu personas datu apstrādei mācību pakalpojuma saņemšanas nolūkos. Apzinos, ka dati tiks saglabāti un apstrādāti atbilstoši KIC privātuma politikai.

Pieteikšanās kursam Ja jums rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info magneticpro. Biežāk uzdotie jautājumi Apmācības — nodarbības notiek digitālā vidē, tāpēc apmācāmajam ir nepieciešams dators vai planšetdators ar interneta pieslēgumu, viedtālrunis ar WhatsApp aplikāciju.

Ilze Jurkāne, finanšu eksperte (24.05.18.)