Liepājas 7. vidusskola

Ieņēmumi ar Elenu Sokolovu interneta pārskatos

Noteikt, ka paraksta tiesības bez Garkalnes novada Domes priekšsēdētāja Jura Silova vēl ir izpilddirektorei Jeļenai Tocai. Priekšsēdētāja prombūtnes ieņēmumi ar Elenu Sokolovu interneta pārskatos paraksta tiesības noteikt priekšsēdētāja 1.

Поддержка пострадавших в трагедии 21. ноября

Noteikt novada Domes deputātiem stundu apmaksas likmi Ls 9,00 apmērā par piedalīšanos Domes un komiteju sēdēs komisijās, darba grupās, valdēs u. Pieņemt saistošo noteikumu projektu Garkalnes novada pašvaldības nolikums. Precizēt nolikuma projektu, ņemot vērā deputātu izteiktos priekšlikumus, un iesniegt izskatīšanai aizliegti bināro opciju signāli komitejas sēdē.

Finanšu komitejai precizēto nolikuma projektu sagatavot izskatīšanai Domes sēdē Zemes lietošanas mērķis nomas zemes gabalam — zeme ceļu nodalījuma joslā.

Uzdot izpilddirektorei J. Tocai risināt jautājumu par zemes nomas līguma noslēgšanu ar VAS Latvijas valsts meži Rietumvidzemes mežniecību par dzīvojamās mājas Krievupes stacija, dzīvojamā māja Nr.

Parcelēm Nr. Priekšsēdētāja J. Silova atvaļinājuma laikā priekšsēdētāja darba pienākumus uzdot veikt priekšsēdētāja 1. Noteikt Garkalnes novada Domes pamatbudžeta izdevumus Ls Apstiprināt detālplānojumu Garkalnes novada Berģu ciema nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 1, Dzintaru ielā 3, Taku ielā 32, nekustamā īpašuma Takas, kadastra Nr. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma Vidzemes šoseja 2, kadastra Nr.

Uzdot būvvaldei izsniegt plānošana un arhitektūras uzdevumus nekustamajā īpašumā: Skuķīšos Dārza mājas rekonstrukcija par dzīvojamo māju Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumukopplatība 1, ha no nekustamā īpašuma Rožu prospekts Atdalītajam zemes gabalam un ēkām tajā piešķirt adresi Rožu prospekts 39, Berģi, Garkalnes novads, Rīgas rajons.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Briduļi, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumuzemes gabala atdalīšanai, lai pievienotu īpašumam Pīpeņu iela 3B.

Atļaut veikt nekustamā īpašuma Ēnas iela 5, kadastra Nr. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes gabala Sēņu iela 9, kadastra Nr. Apstiprināt SIA ģeodēzija, Reģ. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumuplatība 1,3 ha no nekustamā īpašuma Priežu iela 15D. Atdalītajam zemes gabalam un perspektīvajām ēkām tajā piešķirt adresi Kreimenes, Garkalnes novads, Rīgas rajons. Neatbalstīt Rīgas Meža aģentūras, reģ. Transformatoram piešķirt adresi TransformatorsBukulti, Garkalnes novads, Rīgas rajons.

Dzīvojamās mājas Gaigalu ielā 20 telpu grupām, piešķirtas adreses: Gaigalu ielāSunīši, Garkalnes novads Gaigalu ielāSunīši, Garkalnes novads Gaigalu ielāSunīši, Garkalnes novads Gaigalu ielāSunīši, Garkalnes novads Noslēgt zemes nomas līgumu ar Rutu Vintuli par zemes daļas 0,1 ha platībā iznomāšanu no zemes gabala ar kadastra Nr.

Ramblera projekti. Ooo "rih"

Zemes lietošanas mērķis zemes gabalam dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Tatjanu Parhomenko par zemes daļas 0,2 ha platībā iznomāšanu no zemes gabala ar kadastra Nr.

ieņēmumi ar Elenu Sokolovu interneta pārskatos

Zemes lietošanas mērķi zemes gabalam dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Irēnu Fedjaņinu par zemes daļas 0, ha platībā iznomāšanu no zemes gabala ar kadastra Nr.

Zemes lietošanas mērķi zemes gabalam pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārzam. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ēriku Ķeņģi par zemes daļas 0, ha platībā iznomāšanu no zemes gabala ar kadastra Nr. Atteikt Jurijam Meļņičenko zemes gabala iznomāšanu Pulkveža ielā 1. Veikt nekustamā īpašuma Kalna Mašēnu iela 7, platība 0. Uzdot Garkalnes novada Domes nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai piemeklēt zemes gabalu apmaiņai ar Kalna Mašēnu iela 7, atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Meldru ielā 3, Langstiņos;Viļņu ielā 2, Bukultos un Grīzupes ielā 3, Sužos.

Uzņemt Tatjanas Koroles ģimeni uzskaitē nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr. Atteikt Ilzei Vairai Lazdānei mainīt dzīvojamo telpu. Iesaistīt Garkalnes novada apdzīvoto vietu sakopšanā bērnus, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu un viens no vecākiem devis rakstveida piekrišanu. Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.

  • Ramblera projekti. Ooo "rih"
  • Kurā gadā tiks iegūts pēdējais bitcoin
  • Tirdzniecības apstāšanās
  • Spectral criteria for identification of nuclear explosion at large distances by the example of the Bavsen network Valērijs Ņikuļins Stenda referāts.
  • Iespējas fortos kas tas ir
  • Iespēja atvērt savu biznesu Uzņēmumu MLM var atvērt praktiski bez ieguldījumiem un laika gaitā radīt pasīvus ienākumus Daudzi iesācēju izplatītāji pamet savu biznesu SM, jo tas aug lēni, un mēs bieži dzirdam atteikumus 2 Darīšana tiešsaistē Neierobežotās globālā tīmekļa iespējas sniedz praktiski neierobežotas iespējas jūsu biznesa izaugsmei Ne visi cilvēki piekritīs sadarboties ar jums un izmaksās biznesam ar jūsu uzņēmumu, jo iesaistīšanās ieinteresētajā auditorijā, izmantojot aukstus kontaktus, ir maza 3 Kvalitatīvu preču pirkšana par saprātīgu cenu Tīkla uzņēmumos jūs varat iegādāties patiešām augstas kvalitātes preces, bieži vien viņu kolēģi atklātā tirgū vai nu nav, vai ir daudz dārgāki.
  • Vienkāršs variants
  • Kā nopirkt bitcoin par lokabitcoin Venecuēlā

Izteikt punktu 2. Sekojošā redakcijā: Trūcīgas ģimenes personas statusa noteikšana 2. Trūcīgas ģimenes personas statuss tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Par parādsaistībām nav uzskatāmi iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu Punktā noteiktie kredīti un parādi, kā arī 2. Izteikt punktu 3.

ieņēmumi ar Elenu Sokolovu interneta pārskatos

Nodaļās noteiktajiem kritērijiem. Dzīvokļa pabalsts Izteikt punktus 5. Lai pieņemtu lēmumu piešķirt pabalstu, personai jāiesniedz apliecinoši dokumenti par veiktajiem īres un komunālajiem maksājumiem un šo saistošo noteikumu 4. Sociālais dienests dzīvokļa pabalstu izmaksā: 5. Sociālais dienests izskata iespēju palīdzēt nomaksāt dzīvokļa parādu trūcīgām, maznodrošinātām personām, kuras saņem valsts pensiju, sociālā nodrošinājuma pabalstu un ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem: 5.

Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja: 5. Apmaksāt Saulkrastu ieņēmumi Fibonači ventilators binārām opcijām Elenu Sokolovu interneta pārskatos rēķinu par Ls 96,00 un rēķinu par Ls ,00 par 1. Veikt apmaksu par īri un komunālajiem pakalpojumiem SIA Preiļu Saimnieks par dzīvokli Pils ielāPreiļos pēc iesniegtajiem rēķiniem. Anulētas deklarētās dzīvesvietas ziņas 4 personām. Izsniegt Jānim Prāvastam speciālo atļauju licenci zušu zvejai ar vienu zušu murdu Lielajā Baltezerā no Atteikt finansējuma sniegšanu Annijai Annai Veinšteinai Ls apmērā, sakarā ar to, ka minētā summa nav paredzēta Garkalnes novada Domes Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Antonam Lunim par Konceptuāli atbalstīt Pierīgas reģiona pašvaldību iestādes Izglītības, kultūras un sporta pārvalde dibināšanu.

Piedzīt no Kaspara Ērgļa nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu Ls 58,72 bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no Evijas Azauckas nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu Ls 32,80 bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piedzīt no ģirta Sirsniņa nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu LVL 34,23, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no Irīnas Bahmarovas nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu Ls ,00 bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Pirkt Gunāram Salmiņam piederošas stadiona palīgtelpas Strauta ielā 1B, k. Igoram Miskovam zemes gabalu Klijānu ieņēmumi ar Elenu Sokolovu interneta pārskatos 5, Sunīšos, Garkalnes novadā.

Attīrīšanas iekārtām zemes gabalā piešķirt adresi Kāpas, Garkalne, Garkalnes novads, Rīgas rajons. Atļaut izstrādāt detālplānojumu ar mērķi precizēt dzīvojamās mājas būvniecības nosacījumus zemesgabalā Baložu prospektā 17, kadastra Nr.

Atļaut izstrādāt detālplānojumu ar mērķi precizēt dzīvojamās mājas būvniecības nosacījumus zemesgabalā Saulgriežu ielā 7A, kadastra Nr. Atļaut izstrādāt detālplānojumu ar mērķi precizēt jaunu dzīvojamās apbūves gruntsgabalu izveides un to apbūves nosacījumus zemesgabalā Alīses, kadastra Nr.

Atļaut izstrādāt detālplānojumu īpašuma Kāpu ielā 28, kadastra Nr. Atļaut izstrādāt detālplānojumu īpašumos Mašēni, kadastra Nr.

Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma Regīnas, kadastra Nr. Turpmāk lietot nosaukumu detālplānojums Radio iela kā jūs nevarat godīgi nopelnīt naudu, Radio iela 4, Radio iela 5, Radio iela 6 un Radio iela.

Atļaut uzsākt detālplānojuma Radio iela 3, Radio iela 4, Radio iela 5, Radio iela 6, un Radio iela pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas organizēšanu. Izdot saistošos noteikumus Nr. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu no nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 8.

Atdalītajam zemes gabalam piešķirt adresi Dzelzceļa iela 8B, Garkalne, Garkalnes novads, Rīgas rajons. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu Pūkas, Garkalnes novads, Rīgas rajons. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumukopplatība 9,5 ha, no nekustamā īpašuma Kalna Spulles.

Liepājas 7. vidusskola

Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu Pūpēži, Amatnieki, Garkalnes novads, Rīgas rajons. Atdalīt 4. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu Austeres, Amatnieki, Garkalnes novads, Rīgas rajons.

Atdalīt 5. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu Meža Spulles, Garkalnes novads, Rīgas rajons. Atdalīt neapbūvētu zemes gabalu 0, ha platībā no nekustamā īpašuma Gaileņu iela 21, Garkalnē, saskaņā ar zemes ierīcības projektu. Atdalītajam zemes gabalam perspektīvā arī ēkām piešķirt adresi Gaileņu iela 23, Garkalne, Garkalnes novads, Rīgas rajons. Atdalīt neapbūvētu zemes gabalu 0, ha platībā no nekustamā īpašuma Gaileņu iela 21 saskaņā ar zemes ierīcības projektu.

Atdalītajam zemes gabalam perspektīvā arī ēkām piešķirt adresi Mežrožu iela 4A, Garkalne, Garkalnes novads, Rīgas rajons. Noteikt Garkalnes novada pašvaldībai, reģ. Ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt ēku ar kadastra apzīmējumu ; nodokļu administratorei veikt nodokļu pārrēķinu.

Apstiprināt faktu, ka noliktavas ēka ar kadastra apzīmējumiem netiek izmantota saimnieciskai darbībai.

ieņēmumi ar Elenu Sokolovu interneta pārskatos

Ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt ēku ar kadastra apzīmējumu ieņēmumi ar Elenu Sokolovu interneta pārskatos nodokļu inspektorei veikt nodokļu pārrēķinu.