Fizisko personu ienākumus piedāvās legalizēt nomaksājot 15% IIN

Ienākumu legalizācija internetā. Seko aktualitātēm

TĒMA: Finanses Vienlaicīgi ar sākumdeklarēšanos varētu tikt piedāvāta fizisko personu ienākumu legalizācija Finanšu ministrija ir sagatavojusi un ceturtdien, Šis pasākums būtu veicams vienlaicīgi ar sākumdeklarēšanos Ēnu ekonomikas apkarošanas un godīgas konkurences nodrošināšanas plānā, ko ir akceptējis Ministru kabinets, kā viens no pasākumiem, kas jāievieš vienlaikus ar sākumdeklarēšanos nulles deklarācijām bija minēta arī iespēja personām, kuras izvairījušās no nodokļu nomaksas, segt valstij radītos zaudējumus, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu, vienlaicīgi risinot jautājumu par šo personu atbrīvošanas no atbildības iespējām, kā arī legalizēt nereģistrētā darbībā iegūtos līdzekļus, tādējādi atvieglojot pāreju uz legālo ekonomiku.

ES līmenī valstis ir nolēmušas vēl ciešāk sadarboties, lai mazinātu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Šī gada sākumā panākta vienošanās par jauno direktīvas projektu par administratīvu sadarbību nodokļu jomā vienlaikus tiek atcelta iepriekšējā  direktīva šajā jomākas nākotnē uzlabos dalībvalstu iespējas iegūt Ienākumu legalizācija internetā nepieciešamo informāciju nodokļu piemērošanai, uzliekot par pienākumu sniegt citām dalībvalstīm informāciju par tās rezidentu gūtajiem ienākumiem.

Īpaši svarīgi tas ir šobrīd, kad pieaug nodokļu maksātāju mobilitātei, pārrobežu darījumu skaits un finanšu instrumentu internacionalizācija.

  1. Papildu ienākuma iemaksa
  2. Valsts ieņēmumu dienests |
  3. Kā nopelnīt jāšanās naudu
  4. Fizisko personu ienākumus piedāvās legalizēt nomaksājot 15% IIN / Raksts / okfundraisers.com
  5. Bitcoin auklas

Šīs direktīvas ieviešana noteikti uzlabos informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, līdz ar to personām būs arvien grūtāk no nodokļu administrācijas noslēpt savu ienākumu avotus. Attiecīgi ienākumu legalizācija nākamā gada sākumā ir iespēja fiziskām personām labprātīgi deklarēt iepriekš nedeklarētos ienākumus, attiecīgi samazinot negatīvo seku iestāšanās risku.

Vienlaicīgi ar sākumdeklarēšanos varētu tikt piedāvāta fizisko personu ienākumu legalizācija

Ienākumu legalizācijas mērķi: atgriezt valstī naudu, ko tās iedzīvotāji glabā zemu un beznodokļu valstīs vai ar ko veic darījumus citās valstīs; atgriezt reģistrētā uzņēmējdarbībā naudu, kas šobrīd tiek izmantota nereģistrētu darījumu veikšanai, t.

Teorētiski ir vairākas pazīmes, kas liecina par nepieciešamību realizēt šo pasākumu: lieli skaidras Ienākumu legalizācija internetā uzkrājumi un pieaugošais skaidras naudas apgrozījums, lieli naudas līdzekļu uzkrājumi ārvalstu banku kontos, ar kurām nav noslēgti vai nav spēkā līgumi par automātisko informācijas apmaiņu, fizisko personu darījumi ar nekustamo īpašumu ārvalstīs, kā arī ēnu ekonomikas augstais īpatsvars.

FM piedāvā divus risinājuma variantus: paredzēt, darba vietņu interneta ieņēmumi fiziska persona no Ņemot vērā, ka tādējādi būtībā tiek saglabāta pašreizējā sistēma, FM neprognozē, ka varētu būt liela ieinteresētība ienākumu deklarēšanā un nodokļu nomaksā. Paredzēt, ka fiziska persona no Nokavējuma nauda un soda nauda netiek aprēķināta, kā arī fiziskā persona tiek atbrīvota no administratīvās un Ienākumu legalizācija internetā par ienākumu slēpšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas neiesniegšanu, taču fiziskā persona netiek atbrīvota no kriminālatbildības gamma tirdzniecība noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu.

Vadlīnijas

Pēc Ņemot vērā ārvalstu pieredzi līdzīgu pasākumu ieviešanā, šī varianta realizācijas gadījumā paredzama pozitīva ietekme uz valsts budžetu, t. Ienākumu legalizācija, iespējams, varētu vairāk interesēt tos nodokļu maksātājus, kam Valsts ieņēmumu dienests nosūtījis paziņojumus ar atgādinājumu reģistrēties kā nodokļu maksātājam, pieprasījis iesniegt vai precizēt gada ienākumu deklarāciju, nekā līdz šim brīdim neatklātiem nodokļu nemaksātājiem.

Ienākumu legalizācija internetā

Ienākumu legalizācijas priekšrocības ir arī tajā, ka rezultāts — papildu nodokļu ieņēmumi, tiek panākts vienā reizē, kas citkārt nebūtu iespējams vai kas būtu iespējams tikai pēc salīdzinoši dārgas uzraudzības un kontroles pasākumu veikšanas. Turklāt šie papildu ieņēmumi tiek iegūti konkrētajā plānotajā laika periodā. Viena no problēmām, kas saistīta ar ienākumu legalizācijas programmas realizēšanu, ir nodokļu maksāšanas pienākuma neievērošanas un nodokļu deklarāciju neaizpildīšanas un neiesniegšanas attaisnošana.

Ienākumu legalizācija internetā

Nodokļu maksātāji var uzskatīt, ka var nemaksāt nodokļus un gaidīt nākamo ienākumu legalizācijas pasākumu. Lai novērstu sabiedrības bažas par nodokļu saistību nepildīšanas atbalstīšanu ar ienākumu legalizācijas ieviešanu, īsi pirms ienākumu legalizācijas ir jāpieņem normatīvos aktus un jāievieš metodes, kas uzlabos vispārējo nodokļu saistību izpildes intensitāti Ja netiks risinātas problēmas un atrasts iespējamais risinājums situācijas uzlabošanai, tas var izraisīt tālākas negatīvas sekas attiecībā uz valsts ekonomisko situāciju: netiks atvieglota iepriekš nedeklarēto ienākumu ieguldīšana ekonomikā; fiziskās personas ienākumus, par kuriem nav samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, varētu izvēlēties ieguldīt nekustamajā īpašumā vai finanšu Ienākumu legalizācija internetā ārpus Latvijas, tādējādi samazinot pieejamo līdzekļu apjomu Latvijā; nepalielināsies iekasēto nodokļu apjoms.

Ienākumu legalizācija internetā

FM sagatavotās koncepcijas mērķis ir Ministru kabinetam izvēlēties pamatprincipus, atbilstoši kuriem fiziskām personām tiek dota iespēja deklarēt iepriekš nedeklarētus ienākumus, par kuriem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nav aprēķināts un valsts budžetā samaksāts atbilstošs iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nosakot pienākumu samaksāt noteiktu nodokļa apmēru un konkrētos apstākļos atbrīvojot no atbildības par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kā arī par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu samazināšanu.

Gadījumā, ja Ministru kabinets atbalstīs ienākumu legalizācijas principu, Finanšu ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavos un līdz Kā zināms, MK ir atbalstījis fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumprojektu, kas paredz, ka fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijas jeb tā saucamās nulles deklarācijas būs jāiesniedz no

Šis pasākums būs veicams vienlaicīgi ar sākumdeklarēšanos MK akceptēja risinājuma variantu, kas paredz, ka fiziska persona no Nokavējuma nauda netiek aprēķināta, kā arī tiek uzskatīts, ka attiecībā uz deklarēto ienākumu persona ir izpildījusi normatīvajos aktos noteikto pienākumu par ienākumu deklarēšanu. Ja pret personu ir uzsākts administratīvais process vai kriminālprocess, ienākumu deklarēšana personu neatbrīvo no atbildības par izdarīto nodarījumu.