Latvijas valsts portāls

Interneta ieņēmumu pieteikšanās

Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 • Ja internetā pelna naudu, jāreģistrējas VID - LV portāls
 • Opciju veidu apmācība
 • Vai ir iespējams nopelnīt naudu internetā par iespējām
 • Latvijas valsts portāls
 • Kā uzzināt opcijas piemaksu
 • Ja internetā pelna naudu, jāreģistrējas VID Stājas spēkā
 • Opcijas atšķirība no ordera

Valsts ieņēmumu dienests Rīkojums Nr. Saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 8. Rīkojumu un ar šo rīkojumu apstiprināto kārtību publicēt laikrakstā " Latvijas Vēstnesis ". Ar šo rīkojumu apstiprinātā kārtība piemērojama pēc tās publicēšanas laikrakstā " Latvijas Vēstnesis ".

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana

Valsts ieņēmumu dienesta Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu Interneta ieņēmumu pieteikšanās teritoriālās iestādes elektroniskā veidā pieņem pārskatus un deklarācijas no nodokļu maksātājiem - juridiskajām personām Saskaņā ar likuma "Par Interneta ieņēmumu pieteikšanās un nodevām" Interneta ieņēmumu pieteikšanās Iepriekšminētā darījumu centra atvēršana pārejas noteikumu Elektroniskā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja: 1 tā ir iesniegta normatīvajos aktos noteiktajā termiņā; 2 iesniegtajā rakstveida deklarācijā iekļautā informācija atbilst elektroniskā veidā iesniegtajai; 3 rakstveida deklarācija ir iesniegta ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas elektroniskā veidā.

Lai nodokļu maksātājs deklarācijas varētu iesniegt elektroniskā veidā, tam ar VID teritoriālo iestādi, kurā tas reģistrējies kā nodokļu maksātājs, jānoslēdz līgums, kurā tiek noteikta deklarāciju iesniegšanas kārtība ar interneta starpniecību un nodokļu maksātāja atbildība par elektronisko datu patiesumu sk. Interneta ieņēmumu pieteikšanās, kad nodokļu maksātājs maina VID teritoriālo iestādi, nodokļu maksātāja un līdzšinējās VID teritoriālās iestādes noslēgtais līgums zaudē spēku ar dienu, kad maksātājs tiek pārcelts uz jauno VID teritoriālo iestādi.

Ar jauno VID teritoriālo iestādi nodokļu maksātājam atkārtoti jāslēdz līgums par elektronisko deklarāciju iesniegšanu. Līguma 2.

Lapas karte:

Nodokļu maksātājs iepriekšminēto pielikumu VID teritoriālajā iestādē iesniedz aizpildītu, bet neparakstītu. Pielikums tiek parakstīts, saņemot aploksni ar sistēmas lietotāja identifikatoriem un sākotnējām parolēm.

Interneta ieņēmumu pieteikšanās veidi, kā nopelnīt naudu jaunajā gadā

Pēc līguma noslēgšanas VID darbinieks reģistrē nodokļu maksātāja elektronisko deklarāciju sistēmas lietotājus un pēc reģistrācijas izsniedz aploksni ar vēstuli, kurā norādīti lietotāju identifikatori un sākotnējās paroles. No šī brīža nodokļu maksātājs var iesniegt VID deklarācijas elektroniskā veidā. Pieslēdzoties pie elektronisko deklarāciju sistēmas pirmo reizi, jaunajam lietotājam sākotnējā VID izsniegtā parole jānomaina pret citu - tikai lietotājam zināmu paroli.

Reģistrācija VID

Papīra veidā dokumentus nodokļu maksātājs VID teritoriālajai iestādei var: - iesniegt personīgi, - nosūtīt pa pastu, - iesniegt, izmantojot VID teritoriālajā iestādē speciāli novietotās vēstuļu kastītes. Termiņiem, līdz kuriem nodokļu maksātāji VID teritoriālajās iestādēs elektroniskā veidā iesniegs deklarācijas, jāsakrīt ar attiecīgajos normatīvajos aktos norādītajiem termiņiem.

Ja nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, neievērojot normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus, viņam saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" Deklarāciju iesniegšanas termiņa fiksēšanas veidi 1.

 • Valsts ieņēmumu dienests |
 • Aaafx binārās opcijas
 • Nauda tiek nopelnīta, lai
 • Reģistrācija VID
 • Kā nopelnīt naudu par binārām opcijām bez depozīta
 • Meklēt Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt no katra kārtējā gada 1.
 • Pelnīt naudu internetā bez ieguldījumiem un izņemšanas

Nodokļu maksātājs elektroniskā veidā deklarāciju iesniedz termiņā, bet papīra veidā iesniedz ar novēlošanos, taču ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā pēc termiņa beigām, un elektroniskā un papīra veidā iesniegtā informācija sakrīt. Tad tiek uzskatīts, ka deklarācija iesniegta termiņā. Nodokļu maksātājs elektroniskā veidā deklarāciju iesniedz termiņā, bet papīra veidā iesniedz ar nokavēšanos, taču ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā pēc termiņa beigām, un elektroniskā un papīra veidā iesniegtā informācija atšķiras.

VID teritoriālā iestāde par to, sastādot īpašu protokolu, pēc deklarācijas iesniegšanas informē nodokļu maksātāju.

Interneta ieņēmumu pieteikšanās titāna tirdzniecības binārā opcija

Par deklarācijas iesniegšanas datumu tiek uzskatīts papīra veida deklarācijas iesniegšanas datums un līdz ar to deklarācija nav iesniegta termiņā. Nodokļu maksātājs elektroniskā veidā deklarāciju iesniedz termiņā, bet papīra veidā: 3. Abos gadījumos uzskatāms, ka deklarācija nav iesniegta termiņā, un VID teritoriālā iestāde par to, sastādot īpašu protokolu, piecpadsmit dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām informē nodokļu maksātāju.

Jāaizpilda iesniegums par VID informācijas sistēmas lietotāju  -iemnorādot šādu informāciju: EDS klientu — juridisku vai fizisku personu, par kuru tiks iesniegti dokumenti; tiesību pārvaldnieku — lietotāju, kurš varēs gan strādāt sistēmā patstāvīgi, gan rediģēt savas un citu lietotāju tiesības un iestatījumus ir iespējami vairāki tiesību pārvaldnieki ; EDS lietotāju — fizisku personu, kura strādās sistēmā tiesību pārvaldnieka piešķirto tiesību ietvaros; IP adresi — neobligāts lauks, kurā norāda IP adresi vai IP adreses masku, ja ir nepieciešamība ierobežot konkrēta lietotāja pieeju EDS tikai no viena datora vai viena tīkla datoriem. Lai kļūtu par Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas EMCS lietotāju, jāaizpilda  iesniegums par elektronisko administratīvo dokumentu un citu ziņojumu iesniegšanu EMCS. Lai kļūtu par muitas informācijas sistēmu lietotāju, jāaizpilda iesniegums par VID muitas informācijas sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu un papildu vienošanās. Saņemot lietotājvārdu un sākotnējo paroli, Jūs varēsiet uzsākt darbu EDS. Noderīgi padomi VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas EDS lietotājiem Ja atceramies, ka nemaz ne tik sen jebkura dokumenta iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā VID saistījās ar Interneta ieņēmumu pieteikšanās rindām un papīru kaudzēm, tad šobrīd VID uzturētajai EDS var pieslēgties ar jebkuru Latvijā atzītu elektroniskās identifikācijas sistēmu, piemēram, ar internetbanku vai drošu elektronisko parakstu.

Šajos gadījumos par deklarācijas iesniegšanas datumu uzskata papīra veida dokumenta iesniegšanas datumu. Valsts ieņēmumu dienesta Līguma priekšmets 1.

Interneta ieņēmumu pieteikšanās līderis bināro opciju tirdzniecībā

Saskaņā ar šo līgumu VID piešķir Klienta pilnvarotām personām tiesības elektroniski iesniegt nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinu pārskatus turpmāk tekstā - deklarācijaskuru saraksts pievienots šī līguma 1. Klients iesniedz Informāciju, izmantojot interneta www.

Kā aizpildīt gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu vienkāršoti?

VID Klienta pilnvarotām personām turpmāk tekstā - lietotājiem papildus nodrošina darbības saskaņā ar šī Līguma 2. Pušu tiesības un pienākumi 2. VID apņemas: 2.

Elektroniskās deklarēšanas sistēma

Informācijas pieņemšanai nodrošināt lietotājiem pieeju Informācijas iesniegšanas paraugiem; 2. Klients apņemas: 2. Ja lietotāja identifikators vai parole ir nonākušas trešo personu rokās, nekavējoties pieslēgties pie elektroniskās deklarēšanas sistēmas un nomainīt paroli; 2.

Interneta ieņēmumu pieteikšanās kāda ir bitcoīna cena

Pieteikšanas laiks tiek fiksēts uz VID faksa vai elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu piegāde uz adresāta serveri izdrukas; 2. Pieteikšanas laiks tiek fiksēts uz VID faksa vai elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu piegāde uz adresāta serveri izdrukas.

Klientam ir tiesības: 2.

Notikumu kalendārs

Pušu atbildība 3. Klients atbild par Informācijas savlaicīgu neiesniegšanu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām". VID neatbild par Klienta ciestajiem zaudējumiem, ja Klienta neuzmanības vai tīšas darbības rezultātā nepilnvarotas personas ir ieguvušas iespēju nesankcionēti izmantot Pakalpojumu.

VID garantē konfidencialitātes saglabāšanu pēc Informācijas saņemšanas. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā notikusi nepārvaramas varas graudu iespējas.