Notikuma apraksts

Kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta, Ar nodokli nav apliekama no radiniekiem saņemta nauda

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums 1.

Likuma mērķis un darbības joma 1 Likuma mērķis ir sekmēt fizisko personu mantiskā stāvokļa, ienākumu un izdevumu atbilstības un attiecīgi nodokļu samaksas un ienākumu legalitātes kontroles iespējas, kā arī dot fiziskajām personām iespēju deklarēt iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus, izņemot tos ienākumus, kurus personai bija tiesības nedeklarēt turpmāk — nedeklarētie ienākumi.

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

Grozījums otrajā daļa stājas spēkā Pārejas noteikumu 3. Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzēji 1 Mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz: 1 persona, kura Šajā gadījumā uz personu attiecas šā likuma 8. Aizgādnībā esošu personu vietā deklarēšanas pienākumu izpilda aizgādņi.

Nauda Cik daudz naudas drīkst pārskaitīt radiem un paziņām? Vai ienākumu deklarācijā ir jāmin pārskaitījumi radiem, draugiem, kolēģiem un paziņām? Un kādos gadījumos par to jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis? Iesniedzot ienākumu deklarāciju, var rasties jautājums, vai jādeklarē arī ienākušie pārskaitījumi no radiem, draugiem un paziņām? Kādos gadījumos par to nav vērts uztraukties, bet kad ienākumi ne vien jādeklarē, bet par tiem arī jāsamaksā valstij iedzīvotāju ienākuma nodoklis IIN?

Ja bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns ievietots ārpusģimenes aprūpes iestādē, minēto pienākumu viņa vietā izpilda iestādes vadītājs. Ja bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns nodots audžuģimenē, minēto pienākumu viņa vietā izpilda bāriņtiesa.

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

Rīcībnespējīgu personu vietā deklarēšanas pienākumu izpilda aizgādņi vai, ja personai aizgādnis nav iecelts, bāriņtiesa. Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas kārtība 1 Šā likuma 2.

Mantiskā stāvokļa deklarācijā norāda ziņas pēc stāvokļa Mantiskā stāvokļa deklarācijā norāda ziņas pēc stāvokļa tā gada Persona ir tiesīga mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam personīgi, elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, vai pa pastu.

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

Šajā gadījumā persona mantiskā stāvokļa deklarācijai pievieno informāciju par objektīvajiem iemesliem, kas pamato personas nespēju iesniegt deklarāciju attiecīgi šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajā laika posmā.

Mantiskā stāvokļa deklarācijā iekļaujamās ziņas 1 Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, persona norāda deklarācijas iesniedzēja vārdu un uzvārdu, personas kodu, bet, ja tāda nav, — nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru vai citu personu identificējošu informāciju un pēc izvēles kontaktinformāciju deklarētās dzīvesvietas adrese vai papildu adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

Iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas nosacījumi 1 Personai no Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzēja pienākumi un tiesības 1 Persona mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz šā likuma 4. Ja aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa pārsniedz latus, persona veic maksājumu trijās reizēs — līdz Īpaši noteikumi attiecībā uz skaidras naudas uzkrājumiem 1 Ja šā likuma 2. Administratīvā atbildība par mantiskā stāvokļa deklarēšanas noteikumu neievērošanu Par mantiskā stāvokļa deklarācijas neiesniegšanu, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā piemēro naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

Grozījums kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta saistībā ar administratīvā soda paredzēšanu šajā likumā stājas spēkā Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 9.

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

Pants stājas spēkā Metodiskā palīdzība kā tagad ieguldīt bitcoin konsultācijas deklarācijas aizpildīšanā Valsts ieņēmumu dienests nodrošina metodiskās palīdzības un konsultāciju sniegšanu mantiskā stāvokļa deklarācijas aizpildīšanā.

Ministru kabinets līdz Persona, kas atbilstoši šā likuma 2. Grozījumi šā likuma 1. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Kā aizpildīt gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu vienkāršoti?

Likums Saeimā pieņemts Valsts prezidents A. Bērziņš Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma Pielikums ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mantiskā stāvokļa deklarācija Mantiskā stāvokļa deklarācija pēc stāvokļa Atzīmēt vajadzīgo.

IIN nauda ienākumu deklarācija Vai no tuviniekiem saņemta nauda ir jādeklarē Dzīvē ir dažādas situācijas, kad mēs veicam  naudas pārskaitījumus vai mums tiek pārskaitītas kādas naudas summas. Kādos gadījumos saņemtā nauda jādeklarē, kā korekti jānorāda maksājuma mērķis un kādas naudas summas varam pārskaitīt bez raizēm par nodokļiem? Aplūkojot dažādas dzīves situācijas, vērsāmies pie VID konsultantiem, lai noskaidrotu, kā pareizi rīkoties.