Main navigation

Piegādes līguma variants, Noteikumi par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu… - Latvijas Vēstnesis

bitcoin vai ir iespējams izņemt reālu naudu

Līguma saturu vispārīgos jautājumos nosaka normatīvie akti. Atsevišķi tiek precizēti jautājumi, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu konkrētai ēkai.

kam ir idejas, kā nopelnīt naudu

Līgumā tiek atrunāta norēķinu kārtība par ēkai piegādāto siltumenerģiju. Iespējamie varianti, kā tiek veikti maksājumi: lietotājs maksā Piegādātājam par visu ēkai piegādāto siltumenerģiju; atsevišķo dzīvokļu īpašnieki īrnieki un telpu nomnieki apakšlietotāji veic tiešos norēķinus ar piegādātāju par to dzīvojamai ēkai piegādātās siltumenerģijas piegādes līguma variants, kas attiecināma uz konkrēto telpu.

Image Foto: patriagroup.

Pakalpojuma saņēmējam  dzīvokļa īpašniekam, īrniekam vai nomniekam, kurš ir noslēdzis dzīvojamās telpas īres līgumu vai nomas līgumu par valstij vai pašvaldībai piederošas telpas īri vai nomu , rēķins par siltumenerģiju ir jāapmaksā līdz mēneša beigām.

Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu, ja pakalpojuma saņēmējs par tā nesaņemšanu nav paziņojis līdz Līdz katra mēneša 1.

kā derēt bināros opcijās

Informāciju  var sniegt arī pakalpojuma saņēmējs, iesniedzot nepieciešamos dokumentus. Pakalpojuma saņēmējs - fiziska vai juridiska persona.

pirkšanas iespējas indeksā

Siltumenerģijas piegādes līgums tiek slēgts ar ēkas īpašnieku vai ēkas pārvaldnieku. Pakalpojuma saņemšana - Talsu ielā 84 vai Pils ielā 12 Tālrunis uzziņām

Apkures rēķini ir milzīgi neizdevīgo gāzes piegādes līgumu dēļ