Skaties video!

Tirdzniecības mācību birojs

Saturs

  Prakses standarts "Darba aizsardzības prakses standarts skaistumkopšanas nozarei" A4, 58 lpp. Prakses standarts ir darba aizsardzības prasību piemērošanu paskaidrojošs dokuments, kas izstrādāts ar mērķi atvieglot darba aizsardzības normatīvo aktu prasību piemērošanu un izpildi, kas ir darba devēju pienākums.

  Valsts akreditēta un licencēta profesionālā kvalifikācija. Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt teorētiskās un praktiskās prasmes, kuras veicina tiešo pienākumu veikšanu, t.

  bināro opciju demonstrācijas versija

  Nodrošināt teorijas daļas apguvi arī neklātienē e-apmācības formā. Izglītības programmas rezultātā iegūtas zināšanas un prasmes tirdzniecības darījumu kārtošanā, pilnveidotas saskarsmes un komunikācijas prasmes, attīstītas biroja tehnikas un datorprasmes, prasmes grāmatvedībā, prečzinībā, mārketingā un citās nozarēs, kas būs noderīgas praktiskajā darba ikdienā.

  bolinger 60 sekunžu iespējas

  Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: Sniegt zināšanas, kas nepieciešamas, lai būtu iespējams strādāt mazumtirdzniecības tīklā, tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, personāla pārvaldi, projektu tirdzniecības mācību birojs un vadību, darba koordināciju, materiālo vērtību uzskaiti un kontroli. Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 2.

  Darboties individuāli un grupā; 3. Dot darba uzdevumus padotajiem un izpildīt vadītāju darba uzdevumus; 4. Veidot atbildības sajūtu; 5.

  kas īsti ir binārā opcija

  Nostiprināt zināšanas par drošu darba vidi; 6. Veikt darbības, kas veicina vides aizsardzību; 7.

  iespējas līdz 96

  Nostiprināt svešvalodu zināšanas.