Optibet Virslīga 2020

Bagātināties ar iespējām, Jūs varat bagātināt ar iespējām, lietotāja...

Saturs

  bagātināties ar iespējām

  Mērķa īstenošanai tika izvirzīta un apstiprināta hipotēze, ka otrās valodas bagātināšanai mazākumtautību skolu Pirmajās divās teorētiskajās daļās autore veic teorētiskās literatūras analīzi, lai noskaidrotu galvenās daiļliteratūras stila pazīmes un tā lietojumu valodā, kā arī aktuālākās teorijas efektīvai otrās valodas mācīšanai mazākumtautību skolā.

  Analīzes rezultātā autore savu praktisko darbību balstīja iegremdēšanās un kooperatīvās mācīšanās pieejās, kurām veltīta pētījuma trešā — praktiskā daļa. Izpētes procesa laikā mēneša garumā tika izstrādāti efektīvi uzdevumi valodas bagātināšanai, ko apstiprina pētījumu rezultātu analīze.

  Kā pētījuma praktiskās opshen opcijas papildinājums diplomdarbam pievienoti astoņi pielikumi ar uzdevumu veidiem un darba lapām. To achieve the goal the author offers and confirms a thesis that the most effective bagātināties ar iespējām motivating means in enrichment of the second language of the pupils of 11th form through the literary style are the immersion method and cooperative learning.

  The Diploma Paper consists of three parts. The first and the second are theoretical analysis of the literature about the literary style and its use in active language and the modern theories of the effective second language learning in minority schools.

  bagātināties ar iespējām

  As a result of the analysis the author uses the immersion method and cooperative learning in her third part of the Paper, which focuses on the practical use of the methods.

  During the month on the pedagogical praxis at school many effective exercises was worked out. The success of the research is confirmed with the analysis of the results of the research. As the addition to the practical part of the Paper there are eight supplements with different kinds of exercises and worksheets added to the Diploma Paper.

  bagātināties ar iespējām