Seko aktualitātēm

Ienākumu saņemšana, izmantojot internetu

ienākumu saņemšana, izmantojot internetu

Informāciju par kontā veiktajiem darījumiem Jūs varat iegūt: internetbankā; SEB bankas filiālē. Informācija par darījumiem internetbankā Visi darījumi ar personīgajiem līdzekļiem pieejami konta pārskatā.

ienākumu saņemšana, izmantojot internetu

Jūs varat izmantot arī meklēšanas funkciju — atlasīt darījumus pēc saņēmēja, summas, bankas u. Konta pārskati internetbankā tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

ienākumu saņemšana, izmantojot internetu

Kartes darījumu pārskatā Jums ir pieejami visi darījumi, kas veikti ar karti gan no personīgajiem, gan bankas piešķirtajiem līdzekļiem. Savukārt informācija par darījumiem, kuros izmantoti bankas piešķirtie līdzekļi t. Jūs varat izvēlēties arī abus informācijas kanālus, tomēr komisijas maksa tiek ieturēta par katru atsevišķi. Internetbankā Jūs varat izvēlēties paziņojumu saņemšanas laiku,  summu, sākot ar kuru vēlaties saņemt informāciju, kā arī veidu: par ienākošajiem, izejošajiem darījumiem, neizpildītajiem maksājumiem, par saņemtajiem e-rēķiniem u.

ienākumu saņemšana, izmantojot internetu

Informācija par darījumiem SEB bankas filiālē Nepieciešamības gadījumā pārskatu par visiem kontā veiktajiem darījumiem Jūs interesējošā laika periodā  maksājumiem, skaidras naudas vai karšu darījumiem, u.

Jūs varat saņemt jebkurā SEB bankas filiālē.

ienākumu saņemšana, izmantojot internetu

Komisijas maksa par šo pakalpojumu tiek piemērota saskaņā ar Vienoto pakalpojumu cenrādi. Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā bet ne vairāk kā EUR vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams.

Papildu atlīdzība līdz EUR  iespējama par šādiem privātpersonas noguldījumiem triju mēnešu ienākumu saņemšana kopš dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums: naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu; personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi; kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

ienākumu saņemšana, izmantojot internetu

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu. Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu.

Kā nopelnīt pirmo naudu internetā - $100 ātri

Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, izmantojot internetu, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.