05.10.2015. Telekomunikāciju tīkla paplašināšana VID

Kur ir ieņēmumi tīklā. Follow news

"Sadales tīkla" provizoriskā peļņa pērn - 33,743 miljoni eiro

Tiesību akts ir zaudējis spēku. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.

kā ātri nopelnīt naudu un kā mācīties tirgot bināros opcijas, kas tas ir

Rīgā Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā " Latvijas Vēstnesis ". Lēmums stājas spēkā ar kur ir ieņēmumi tīklā pieņemšanas brīdi.

  • Fiananšu pārskati| AST
  • Vospari bināro iespēju pārskati

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja I. Šteinbuka Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika I nodaļa Lietotie termini 1.

Šajā metodikā ir lietoti šādi termini: 1. Aktivitāte - viena no vairākām darbībām vai vienīgā darbība, kas nepieciešama, lai nodrošinātu noteikta telekomunikāciju pakalpojuma sniegšanu.

05.10.2015. Telekomunikāciju tīkla paplašināšana VID

Aktīvs - grāmatvedības bilances daļa, kurā atspoguļoti un sagrupēti pēc to funkcionālās lomas uzņēmuma līdzekļi: nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ilgtermiņa ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi, naudas līdzekļi.

Balss telefonijas pakalpojumi - publiski pieejams telekomunikāciju pakalpojums, kas komerciālos nolūkos nodrošina runas signālu pārraidi starp publiskajam telekomunikāciju tīklam vai publisko telekomunikāciju tīklu noteiktiem pieslēguma punktiem pieslēgtām telekomunikāciju gala iekārtām reālā laika mērogā.

Bruto ieņēmumi - kopējie ieņēmumi, ko uzņēmums guvis no savas darbības, preču un pakalpojumu pārdošanas.

bināro opciju dīleru reitings kā strādāt kādā variantā

Izmaksu kopkonts - izmaksu uzskaites sistēmā ietilpstošs konts, kurā tiek uzkrātas izmaksas. Izmaksu virzītājs - faktors, kas saista izmaksu kontus, pamatojoties uz cēloņsakarību. Izmaksu uzkrāšana - izmaksu ievadīšana izmaksu uzskaites sistēmā.

Pērnā gada beigās kopējais zemsprieguma un vidsprieguma elektrolīniju garums bija 93 kilometri. Kabeļu līniju īpatsvars kopējā elektrolīniju apjomā Sadales transformatoru apakšstaciju skaits bija 27 un sadales elektrotīklu transformatoru skaits - 30

Izmantotais kapitāls - uzņēmuma piesaistīto pamatlīdzekļu un kur ir ieņēmumi tīklā līdzekļu kopsumma. Īpašā piekļuve - pieslēguma noteikumi publiskajam fiksētajam telekomunikāciju tīklam, kas nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un kas var atšķirties no parastajiem abonentu pieslēgumu noteikumiem.

Pērn krities Sadales tīkla apgrozījums un peļņa

Kārtējo izmaksu uzskaite - uzņēmuma izmaksu uzskaite, ņemot vērā aktīvu vērtību pēc pārvērtēšanas un ievērojot kapitāla uzturēšanas principus.

Nomātā līnija - publiskajā telekomunikāciju tīklā izdalīts vai izveidots pastāvīgs sakaru kanāls signālu pārraidei starp diviem abonenta norādītajiem pieslēguma punktiem, neizmantojot komutācijas iekārtas. Primārās uzskaites sistēma - uzņēmuma grāmatvedības sistēma un ar to saistītās vadības grāmatvedības sistēmas. Starpsavienojums - fiziskie un loģiskie dažādu publisko telekomunikāciju tīklu savienojumi, kas ļauj viena publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem sazināties ar cita publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem vai piekļūt pakalpojumiem, kurus sniedz cits publiskā telekomunikāciju tīkla uzņēmums.

Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji - fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto vai pieprasa publiski pieejamus telekomunikāciju pakalpojumus.

uzticamas metodes, kā nopelnīt naudu internetā no viedtālruņa kā un ātri nopelnīt vieglu naudu

Telekomunikāciju pakalpojumu tirgus - viena noteikta veida telekomunikāciju pakalpojums, kas izvērtēts saistībā ar noteiktu ģeogrāfisko teritoriju. Telekomunikāciju uzņēmums ar būtisku ietekmi tirgū - publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, kura ietekmi konkrētā tirgū Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija turpmāk - regulators ir atzinusi par būtisku.

Tīkla elements - telekomunikāciju tīkla iekārta vai iekārtu grupa, kas telekomunikāciju tīklā nodrošina noteiktas funkcijas izpildi.

Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus lietotnēm, pēc kurām vēlaties veikt filtrēšanu.

Tīrie ieņēmumi - uzņēmuma darbības, preču un pakalpojumu pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi, no kuriem atskaitītas atlaides, nodokļi un vēl nesaņemtā samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem.

Transferta maksājumi - maksājumi par uzņēmuma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem, kas tehniski pielīdzināmi starpsavienojumu pakalpojumiem.

kā divi nopelna naudu mājā 24 iespēju vietne

II nodaļa Vispārīgie noteikumi 2. Metodika nosaka izmaksu uzskaites, aprēķināšanas un attiecināšanas principus, lai nodrošinātu izmaksām tuvinātu tarifu piemērošanu balss telefonijas, nomāto līniju, īpašās piekļuves un starpsavienojumu pakalpojumiem.

Metodika ir saistoša telekomunikāciju uzņēmumiem turpmāk - uzņēmumskuri sniedz: 3.