Sīkdatņu politika

Vietņu ieņēmumu tīkls

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Ministru kabineta noteikumi Nr. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kredītiestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs likuma " Par nodokļiem un nodevām " izpratnē turpmāk — subjekts iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par klientiem — fiziskajām personām, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, — kuru pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu tajā skaitā slēgto pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu iepriekšējā vietņu ieņēmumu tīkls kopējā debeta vai kredīta apgrozījuma summa viena subjekta ietvaros ir 15  euro vai vairāk.

Subjekts informāciju Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz elektroniski, ievērojot Extensible Markup Language turpmāk — XML shēmas struktūru. Subjekts informāciju Valsts ieņēmumu dienestam var iesniegt vienā vai vairākos ziņojumos.

Valsts ieņēmumu dienests XML shēmas struktūru publicē Valsts reģionālās attīstības aģentūras turpmāk — aģentūra pārziņā esošajā Valsts informācijas sistēmu savietotāja turpmāk — savietotājs XML shēmu katalogā turpmāk — katalogs. Valsts ieņēmumu dienests Valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla turpmāk — datu izplatīšanas tīkls Valsts ieņēmumu dienesta kanāla nosaukumu un versiju publicē Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.

video vietnes, kurās varat nopelnīt

Ja Valsts ieņēmumu dienests veic izmaiņas šo noteikumu 3. Subjekts patstāvīgi pieslēdzas datu izplatīšanas tīklam un izmanto to, lai Valsts ieņēmumu dienestam sniegtu informāciju saskaņā ar savietotāja infrastruktūras pakalpojumu lietošanas kārtību. Subjekts, izmantojot savietotāja tīmekļvietnē publicētās pieprasījuma veidlapas, pieprasa aģentūrai datu izplatīšanas tīkla vides lietotāja tiesības turpmāk — lietotāja tiesības.

  1. Padomi par peļņas gūšanu no vietnes, optimizējot jūsu Google AdSense ieņēmumus
  2. Padomi par peļņas gūšanu no vietnes, optimizējot jūsu Google AdSense ieņēmumus Darba sākšana Ir vairāki veidi, kā pelnīt naudu Google tīklā, sākot ar pelņas gūšanu savā vietnē ar AdSense palīdzību.
  3. Izvirzīti jauni mērķi, mazinot oglekļa dioksīda emisijas un galveno uzmanību pievēršot ietekmei uz sabiedrību Londona,

Aģentūra 10 darbdienu laikā izskata pieprasījumu un paziņo par lietotāja tiesību piešķiršanu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru subjekts iepriekš paziņojis aģentūrai papīra vai elektroniska dokumenta veidā. Pēc paziņojuma saņemšanas par lietotāja tiesību piešķiršanu subjekts rakstiski vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, paziņo Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskā pasta adresi, uz kuru ir nosūtāms Valsts ieņēmumu dienesta paziņojums, ka pieprasījums par pieslēgšanos datu izplatīšanas tīkla Vietņu ieņēmumu tīkls ieņēmumu dienesta kanāla versijai ir apstiprināts.

Gemius Latvia All Reader News Fotogrāfiju avots: Fotolia Interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmums Gemius publicējis valsts nozīmes iestāžu vietņu ar paplašinājumu gov. Pagājušajā mēnesī interneta lietotāji visbiežāk apmeklējuši Valsts ieņēmumu dienesta vietni vid.

Pēc lietotāja tiesību saņemšanas subjekts pieprasa pieslēgšanos datu izplatīšanas tīkla Valsts ieņēmumu dienesta kanāla versijai, un par to Valsts ieņēmumu dienests saņem attiecīgu uzdevumu savietotāja tīmekļvietnē.

Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.

īsta nauda demonstrācijas kontā

Aģentūra par datu izplatīšanas tīkla plānotajiem pārtraukumiem informē atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju.

Ja datu izplatīšanas tīkla darbība tiek pārtraukta laikposmā, kas saskaņā ar likuma " Par nodokļiem un nodevām " Valsts ieņēmumu dienests un subjekts nodrošina savu ievietoto un saņemto datu dzēšanu piecu darbdienu laikā pēc datu ievietošanas vai saņemšanas dienas.

Vispārīgie noteikumi 1.

Ja subjekts konstatē, ka saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību iepriekš iesniegtā informācija ir kļūdaina, subjekts iesniedz informāciju atkārtoti pilnā apjomā. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību sniedzamā informācija, par to elektroniski informē subjektu.

ienākumi internetā no 500 dienām

Subjekts saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību sniedz Valsts ieņēmumu dienestam arī pirmreizējo informāciju par klientiem — fiziskām personām — Latvijas Republikas rezidentiem —, kuru pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu kopējā atlikuma summa Noteikumi stājas spēkā